Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Offer för människohandel har rätt till särskilt stöd och tjänster i Finland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2019 10.04
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har instruerat kommunerna om hur de ska bemöta och hjälpa de offer för människohandel som har rätt till särskilt stöd och tjänster i Finland. Kommunerna behöver mera kunskap och flera verktyg för att kunna hjälpa offren för människohandel, oberoende av om offret har en hemkommun eller ej.

Syftet med anvisningarna är att förtydliga vilka rättigheter offren för människohandel har att använda social- och hälsovårdstjänster. Genom anvisningarna får kommunernas social- och hälsovårdsväsende samtidigt information om lagen om mottagande. Detta förbättrar kommunernas förutsättningar för att kunna beakta människohandelsoffrens särställning som mottagare av service. Anvisningarna innehåller också information om systemet för hjälpen till offer för människohandel, om hur offren ska styras till systemet och om de ersättningar som betalas till kommunerna. 

Anvisningarna har utarbetats i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet och Migrationsverket. 

Ytterligare information:

Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 02951 63 286, [email protected]

Tillbaka till toppen