Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommuninfo: Ett B-utlåtande för ansökan om rätt till specialersättning för läkemedelsbehandling är avgiftsfritt inom primärvården

Social- och hälsovårdsministeriet
23.9.2016 11.11
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet konstaterar att ett läkarintyg eller läkarutlåtande som skrivs vid en hälsovårdscentral är avgiftsfritt när det behövs för ansökan om rätt till specialersättning för läkemedelsbehandling. Då är det fråga om ett intyg som ansluter sig till vården av en patient, och det får hälsovårdscentralerna inte ta ut någon avgift för.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det om sjukdomar som på medicinska grunder ska bedömas som svåra eller långvariga och i fråga om vilka kostnaderna för behandling med läkemedel ersätts med 65 eller 100 procent. Folkpensionsanstalten beslutar om de kriterier som ska uppfyllas för att specialersättning för läkemedel ska vara medicinskt motiverad. Patienten behöver ett läkarutlåtande för att han eller hon ska kunna påvisa sitt behov av läkemedelsbehandling för Folkpensionsanstalten och få specialersättning för sitt läkemedel.

För en jämlik behandling av klienterna behövs enhetlig praxis i fråga om uttaget av olika avgifter.

Riktlinjen har ingen inverkan på huruvida avgift tas ut för läkarintyg eller läkarutlåtanden i samband med specialiserad sjukvård eller för B-utlåtanden som skrivs ut för andra ändamål. Kommunen får ta ut avgift för intyg och utlåtanden från yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården när de inte ansluter sig till vården av patienten.

Kommuninfo 4/2016

Ytterligare information

Johanna Huovinen, regeringssekreterare, tfn 02951 63433, [email protected]

Tillbaka till toppen