Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Rekommendationer till kommuner om rätten till brådskande social- och hälsovård för personer som befinner sig olagligt i landet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2017 14.17
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har tagit fram rekommendationer till kommuner gällande rätten till brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland. Målet med rekommendationerna är, ett klargöra vilka rättigheter personer som befinner sig olagligt i landet har till offentliga tjänster, vem som ansvarar för organiseringen av tjänsterna och hur kommunerna kan erhålla ersättning för kostnader som uppstått för beviljande av service.

Läs hela Kommuninfo 2/2017: Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland (Uppdaterat 3.2.2017)

För mer information

Socialråd Viveca Arrhenius, p. 029516 3286
Socialråd Marjo Malja, p. 02951 63581 (sociala tjänster, barnskydd)
Konsultativ tjänsteman Sanna Pekkarinen, p. 02951 63434 (utkomststöd)
Specialsakkunnig Anne Arvonen, p. 02951 63285 (hälsotjänster)

Tillbaka till toppen