Hoppa till innehåll
Media

Kulturell välfärd har starkt fotfäste i Finland

social- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2019 15.33 | Publicerad på svenska 25.4.2019 kl. 12.03
Nyhet

Ett långsiktigt och tväradministrativt samarbete har lyft upp kulturen som en viktig del av främjandet av välfärden och hälsan. I Finland finns ett aktivt nätverk som sammanbinder social- och hälsoområdet med professionella inom konstens område.

I en nyligen utgiven rapport har sammanställts förslag till åtgärder om hur arbetet på kulturell välfärd kan utvecklas och göras mera etablerat. Åtgärdsförslagen har tagits fram i en tvärsektoriell arbetsgrupp som har tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Arbetsgruppen har haft ett nära samarbete med konstsektorn och social- och hälsovårdssektorn. 

Enligt arbetsgruppen behöver konst- och kulturverksamhet som främjar hälsan och välfärden en starkare ställning än i dag i social- och hälsovården, i arbetslivet och inom utbildningen. I rapporten presenteras flera fallexempel på hur detta kan genomföras.

Arbetsgruppen föreslår att de aktörer som ordnar och producerar kulturell välfärd kunde erbjudas mera både informativt och ekonomiskt stöd för att upprätthålla verksamheten. För detta föreslås en gemensam enhet för att etablera verksamheten. Även kompetenscentra i samband med social- och hälsovårdstjänsterna enligt nordisk modell kan upprättas i Finland. Den viktiga roll som i synnerhet föreningar och tredje sektorn spelar bör beaktas i finansieringen. 

Arbetsgruppen agerade självständigt, men dess arbete stödde två av den förra regeringens spetsprojekt. Det ena gällde tillgången till konst och kultur och det andra förhindrande av ojämlikhet och marginalisering. 

Ytterligare upplysningar

Ismo Suksi, [email protected], puh. 0295 163 464

Tillbaka till toppen