Hoppa till innehåll
Media

Vävnadsinrättningar ska börja använda en gemensam europeisk kod

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2016 13.29 | Publicerad på svenska 7.10.2016 kl. 8.52
Pressmeddelande 161

Regeringen föreslår att det ska föreskrivas en skyldighet för vävnadsinrättningar att ta i bruk en gemensam europeisk kod för varje donation och var och en av de tillhörande produkterna.

Koden behövs enligt förslaget inte när det är fråga om könsceller från partnerdonation eller om vävnader och celler tillvaratas, förvaras och används inom samma inrättning. Vävnadsinrättningen ska dock alltid försäkra sig om att vävnader och celler kan spåras med hjälp av en unik identifiering.

Europeiska kommissionen förvaltar i fortsättningen en förteckning över de vävnadsinrättningar som har beviljats tillstånd och en förteckning över sådana typer av vävnader och celler som är frisläppta för användning och spridning i EU. För Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) föreskrivs det anmälningsskyldigheter i fråga om förteckningarna över vävnader och celler och vävnadsinrättningar och i fråga om den europeiska koden.

Dessutom ska Fimea i fortsättningen bevilja ett separat importintyg till vävnadsinrättningar som importerar vävnader och celler till Finland från länder utanför EU och EES.

I slutet av 2015 fanns det 53 verksamma vävnadsinrättningar i Finland. Av dessa var 23 fertilitetskliniker, 14 benbanker och 11 vävnadsinrättningar för verksamhet med transplantation av stamceller.

Regeringen lämnade en regeringsproposition som gäller de ovannämnda förslagen till riksdagen torsdagen den 6 oktober. Lagen avses träda i kraft den 29 april 2017. Genom lagändringen genomförs två direktiv som gäller kodning samt kvalitets- och säkerhetsnormer för importerade vävnader och celler.

Ytterligare information

Kirsi Ruuhonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 239

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 6.10.2016.

Tillbaka till toppen