Hoppa till innehåll
Media

Vävnadsinrättningar ska börja använda en gemensam europeisk kod

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2017 13.15 | Publicerad på svenska 27.3.2017 kl. 12.24
Pressmeddelande 43/2017

Lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål ändras den 29 april 2017. Genom lagändringen genomförs två direktiv som gäller kodning samt kvalitets- och säkerhetsnormer för importerade vävnader och celler.

Vävnadsinrättningar ska i fortsättningen ta i bruk en gemensam europeisk kod för varje donation och var och en av de tillhörande produkterna. Koden behövs inte om det är fråga om könsceller från partnerdonation eller om vävnader och celler tillvaratas, förvaras och används inom samma inrättning. Vävnadsinrättningen ska dock alltid försäkra sig om att vävnader och celler kan spåras med hjälp av en unik identifiering.

Europeiska kommissionen förvaltar en förteckning över de vävnadsinrättningar som har beviljats tillstånd och en förteckning över sådana typer av vävnader och celler som är frisläppta för användning och spridning i EU. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) är skyldigt att underrätta kommissionen om bland annat nya verksamhetstillstånd, ändringar i vävnadsinrättningarnas uppgifter, väsentliga ändringar i verksamhetstillstånd och återkallade verksamhetstillstånd.

I slutet av 2015 fanns det 53 verksamma vävnadsinrättningar i Finland. Av dessa var 23 fertilitetskliniker, 14 benbanker och 11 vävnadsinrättningar för verksamhet med transplantation av stamceller.

Regeringen fattade ett beslut om lagen i fråga torsdagen den 23 mars. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredagen.

Ytterligare information

Kirsi Ruuhonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 239

Tillbaka till toppen