Hoppa till innehåll
Media

Utbildningsfonden sammanslås med arbetslöshetsförsäkringsfonden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2018 12.13
Pressmeddelande

I och med sammanslagningen övergår Utbildningsfondens uppgifter till arbetslöshetsförsäkringsfonden och fondens namn blir Sysselsättningsfonden.

Republikens president stadfäste lagen den 27 juni. Lagen träder i kraft den 1 januari 2019.

Sammanslagningen ändrar inte på fondernas uppgifter eller innehållet i förmånerna eller finansieringsansvaren. Syftet är att skapa en stark och effektiv fond som i egenskap av ett offentligrättsligt samfund sköter finansieringen av det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa samt verkställandet av vuxenutbildningsförmånerna. Arbetsmarknadens parter har sommaren 2017 gjort en enhällig framställan om sammanslagning av fonderna.

Ytterligare information

Pekka Paaermaa, regeringssekreterare, tfn 02951 63180, [email protected]

Tillbaka till toppen