Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utbildningsfonden sammanslås med arbetslöshetsförsäkringsfonden

Social- och hälsovårdsministeriet
12.4.2018 13.34
Pressmeddelande 52/2018

Regeringen föreslår att Utbildningsfonden ska sammanslås med arbetslöshetsförsäkringsfonden. I och med sammanslagningen övergår Utbildningsfondens uppgifter till arbetslöshetsförsäkringsfonden och ändras fondens namn till Sysselsättningsfonden.

Regeringen lämnade en regeringsproposition om saken till riksdagen torsdagen den 12 april. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019.

Arbetsmarknadens parter har sommaren 2017 gjort en enhällig framställan om sammanslagning av fonderna. Avsikten är inte att genom sammanslagningen ändra på fondernas uppgifter eller innehållet i förmånerna eller finansieringsansvaren. Syftet är att skapa en stark och effektiv fond som i egenskap av ett offentligrättsligt samfund sköter finansieringen av det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa samt verkställandet av vuxenutbildningsförmånerna.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden svarar bland annat för finansieringen av de utkomststöd för arbetslösa som finansieras genom arbetslöshetsförsäkringspremier och för fastställandet och uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremierna.

Utbildningsfonden främjar de färdigheter som krävs i arbete genom att bevilja stöd för yrkesinriktad utbildning och utveckling.

Ytterligare information

Pekka Paaermaa, regeringssekreterare, tfn 02951 63180, [email protected]

Tillbaka till toppen