Hoppa till innehåll
Media

Höjningar av adoptionsbidraget vid internationell adoption

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2018 14.14
Pressmeddelande 216/2018

Adoptionsbidragen vid internationell adoption höjs och bidragsklasserna ändras så att de motsvarar nuläget. Adoptionsbidrag betalas i fortsättningen enligt bidragsklasserna 5000, 7000 eller 9000 euro enligt kostnaderna för adoptionen. Familjerna betalar själva största delen av kostnaderna för adoptionen.

I den lägsta bidragsklassen finns Thailand där de totala kostnaderna för familjen för adoption är lägst (cirka 12 000–14 500 euro). I den dyraste bidragsklassen finns Taiwan där kostnaderna för adoption för närvarande är cirka 33 000 euro. Övriga överlåtande länder (Bulgarien, Sydafrika, Filippinerna, Indien, Kina och Colombia samt eventuella nya samarbetsländer) hör till den mellersta bidragsklassen.

Årligen anländer färre än 100 personer under 18 år till Finland som enligt adoptionslagen adopterats från utlandet. Den internationella adoptionen orsakar betydande kostnader för adoptionssökande. Syftet med bidraget är att ersätta en del av kostnaderna för adoptionssökandena. Höjningen av bidragsnivån möjliggör jämlikare internationell adoption jämfört med tidigare även för dem som annars av ekonomiska skäl inte kan göra det. 

En förutsättning för att få adoptivbidrag är att sökandena går via den officiella adoptionsprocessen. 

Ändringen av förordningen träder i kraft den 1 januari 2019.

Ytterligare information

Annika Juurikko, regeringssekreterare, tfn 0295 163 242

Tillbaka till toppen