Hoppa till innehåll
Media

Coronavirusepidemin har avtagit ytterligare i Finland – smittor är dock möjliga

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2020 20.27 | Publicerad på svenska 18.6.2020 kl. 13.47
Pressmeddelande 162/2020

Enligt den bedömning av coronavirusläget som publicerades i dag den 17 juni 2020 fortsätter coronavirusepidemin att avta jämfört med läget under de två föregående veckorna. Antalet sjukdomsfall som varje vecka anmäls till registret över smittsamma sjukdomar minskar fortsättningsvis.

För närvarande är reproduktionstalet uppskattningsvis 0,40–0,80. Det betyder att epidemin i Finland har avtagit redan en längre tid.
Inom åtta sjukvårdsdistrikt har inga nya sjukdomsfall konstaterats under den senaste uppföljningsperioden den 8–14 juni.

Inom andra områden än Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har endast mycket få nya fall konstaterats. Även inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har antalet nya fall minskat betydligt, antalet har halverats jämfört med föregående vecka.

Antalet patienter som får sjukhusvård har minskat ytterligare jämfört med läget för två veckor sedan. I universitetssjukhusens specialupptagningsområden är hälso- och sjukvårdsläget i fråga om covid-19 mycket lugnt. Kapaciteten inom intensivvården har inte överskridits under något skede av epidemin. Eftersom epidemiläget för närvarande är lugnt, kommer man tills vidare att sluta med publicerandet av den separata veckorapporten om intensivvården från och med den 11 juni. Antalet patienter inom intensivvården ingår i fortsättningen i Institutet för hälsa och välfärds lägesrapport som publiceras varje vecka.

Laboratoriernas testningskapacitet i fråga om coronaviruset är för närvarande över 13 000 prover per dag. Under den senaste uppföljningsperioden den 8–14 juni gjordes det färre coronavirustester än under de föregående veckorna. Andelen positiva prover av alla de tagna proverna har minskat något.

I Finland är målet att testa alla som misstänks ha akut coronavirussmitta. Det är viktigt med en mycket låg tröskel för att gå och testa sig. Med hjälp av testning kan smittkällor och smittkedjor utredas och vidare smitta förhindras. 

Antalet coronavirussmittade personer som tillfrisknat uppskattas i Finland vara cirka 6 400.

Dagens lägesbedömning och de tidigare lägesbedömningarna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Effekterna av Finlands hybridstrategi för bekämpningen av coronavirusepidemin följs upp med hjälp av epidemiologiska, medicinska och funktionella parametrar. Syftet med strategin är att förhindra att viruset sprids i samhället, trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och skydda särskilt de personer som tillhör riskgrupper.
Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd gör varje vecka en bedömning av epidemiläget både nationellt och regionalt.

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, professor, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (gruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen