Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Rekommendation om vaccinationerna av personer som inte har hemkommun i Finland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2021 10.38
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har gett en rekommendation till kommunerna och samkommunerna om covid-19-vaccinationerna av personer som inte har hemkommun i Finland eller som av någon annan or-sak inte har rätt att använda förebyggande offentliga hälsovårdstjänster i Finland.

Vaccinationen motiveras med att man på så sätt kan skydda folkhälsan. Vaccinationen ska vara avgiftsfri för personer som inte har hemkommun i Finland. Resenärer och andra som besöker Finland bara en kort tid vaccineras inte. 

Social- och hälsovårdsministeriets rekommendation baserar sig bland annat på EU-förordningen 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Det betyder att personer som tillfälligt vistas i Finland och som är sjukförsäkrade i ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz har rätt att få vaccinet som en del av den medicinskt nödvändiga sjukvården. De här personerna har ett europeiskt sjukvårdskort. 

Vaccinationen rekommenderas också för personer som har ett Intyg från Fpa över rätt att få vårdförmåner i Finland eller det europeiska sjukvårdskort med grön bakgrund som Fpa beviljar. Sjukvårdskortet beviljas till pensionstagare som bor permanent i ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz och vistas tillfälligt i Finland.  

Ytterligare information:

Sirkku Jyrkkiö, medicinalrå[email protected] (rätten till förebyggande offentlig hälso-vård)
Paula Tiittala, överläkare [email protected] (smittsamma sjukdomar och vaccinationer)
Henna Huhtamäki, regeringsråd [email protected] (sjukförsäkring)

Tillbaka till toppen