Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Rätt för personer från Storbritannien att få nödvändig sjukvård

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.7.2021 13.48 | Publicerad på svenska 6.7.2021 kl. 14.52
Nyhet

EU och Storbritannien har ingått avtal om sjukvård. Personer från Storbritannien som vistas tillfälligt i Finland har rätt till medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga sjukvården på samma sätt som före Storbritanniens utträde ur EU.

Personer som är sjukförsäkrade i Storbritannien kan under sin tillfälliga vistelse med fem olika sjukvårdskort påvisa att de har rätt att få hälso- och sjukvårdstjänster i EU- eller EES-länder eller i Schweiz. Giltighetstiden anges på korten. Detta gäller de europeiska sjukvårdskort (European Health Insurance Card, EHIC) som utfärdades under EU-medlemskapet och under övergångsperioden för brexit, men också de ”Citizens Rights” EHIC-kort som utfärdats för personer som omfattas av utträdesavtalet.

  1. EHIC som utfärdades under EU-medlemskapet. Kortet kan igenkännas av stjärnfiguren med ”UK” i mitten i kortets övre högra hörn. Detta kort utfärdades till och med den 30 januari 2020 och det är i kraft i fem år.
  2. EHIC som utfärdades under övergångsperioden för brexit. Kortet kan igenkännas av bokstavskombinationen ”UK” i kortets övre högra hörn. Kortet utfärdades perioden 1.2.2020–10.1.2021 och är i kraft i fem år.
  3. ”Citizens Rights” EHIC Kortet kan igenkännas av hologrammet i kortets övre högra hörn och texten CRA i kortets övre fält som är kännetecknande för kortet samt det personliga nyckeltal  (PIN, personal identification number). Kortet har utfärdats sedan den 20 november 2020 och det är i kraft i fem år.
  4. ”Citizens Rights” EHIC för studerande. Kortet kan igenkännas av den landspecifika koden i kortets PIN-ruta. Den landspecifika koden begränsar emellertid inte användningen av kortet, utan den innebär att kortet berättigar till medicinskt nödvändig sjukvård i alla EU-länder. Kortet har utfärdats sedan den 20 november 2020 och det är i kraft medan personen studerar utomlands.
  5. Det nya GHIC (Global Health Insurance Card) Kortet kan igenkännas av kortets botten liknar Storbritanniens flagga, ett hologram i högra hörnet och bokstavskombinationen ”UK”. Kortet har utfärdats sedan den 11 januari 2021 och det är i kraft i fem år.  

Genom att visa upp något av de ovan nämnda giltiga korten har en person rätt att få medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården, för samma klientavgifter som kommunens invånare. 

Dessutom kan en person som är sjukförsäkrad i Storbritannien och kommer till Finland även i fortsättningen påvisa sin rätt att få medicinskt nödvändig vård för samma klientavgift som kommuninvånarna också med det intyg som temporärt ersätter det europeiska sjukvårdskortet (provisional replacement certificate, PRC). 

Sedan början av 2021 går det inte längre att påvisa sin rätt att få hälso- och sjukvårdsservice i Finland med pass som utfärdats av Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland.

Ytterligare information

Marika Lahtivirta, jurist, social- och hälsovårdsministeriet, 02951 63605, [email protected] 
Sanna Kuorikoski, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, 02951 63770, [email protected]

Tillbaka till toppen