Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete från den 1 januari 2022

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.12.2021 8.00 | Publicerad på svenska 23.12.2021 kl. 8.02
Nyhet

Ändringen av barnskyddslagen träder i kraft den 1 januari 2022. Det har gjorts ändringar i bestämmelserna om personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete.  

En socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter får ansvara för högst 35 barn år 2022 och 2023, och för högst 30 barn från och med år 2024.

Begränsningen av maximiantalet kunder gäller de barn i åldern 0–17 som står i ett kundförhållande till det barn- och familjespecifika barnskyddet. En socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter får inte hänvisas andra kunder om socialarbetaren redan har det maximiantal kunder i åldrarna 0–17 som föreskrivs i lagen.

Personaldimensioneringen gäller det maximala antalet kunder. Avvikelser från antalet får vid behov göras nedåt. 

Kommunerna och de blivande välfärdsområdena ska regelbundet följa upp socialarbetarnas kundantal bland annat genom egenkontroll, och dimensionera kundmängden så att socialarbetarna har möjlighet att trygga barnets bästa, garantera barnets rättigheter och säkerställa att tjänsterna inom barnskyddet är av god kvalitet.

Ytterligare information:

Anna Cantell-Forsbom, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163351
Tiina Muinonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163185 (fr.o.m. 10.1.2022)
Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163482 (fr.o.m. 10.1.2022)

Tillbaka till toppen