Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Nya rekommendationer om personaldimensioneringen inom studerandehälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2021 15.08
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat guiden för studerandehälsovården med den nya personaldimensioneringen. De nya rekommendationerna behövs eftersom uppgifterna inom studerandehälsovården har ökat efter det att dimensioneringarna senast gavs år 2006. 

De nya rekommendationerna om personaldimensioneringen inom studerandehälsovården: 

  • på andra stadiet en hälsovårdare som arbetar heltid per 570 studerande och en läkare som arbetar heltid per 1 800 studerande
  • på högskolenivå en hälsovårdare som arbetar heltid per 1 200 studerande och en läkare som arbetar heltid per 3 300 studerande 

I rekommendationen om dimensioneringen ska man bl.a. beakta andelen unga som behöver mycket stöd, antalet verksamhetsställen för hälsovårdaren och läkaren samt stödet från andra sakkunniga. I dessa situationer ska antalet studerande vara lägre än rekommendationen.

Om det inom den kommunala studerandehälsovården görs hälsoundersökningar på förhand före uppbåden, ska antalet studerande vara lägre och detta beräknas kommunvis. Social- och hälsovårdsministeriet påminner också kommunerna om att när hälsoundersökningarna på förhand görs inom studerandehälsovården, ska den ersättning som kommunerna beviljats för dessa undersökningar riktas till studerandehälsovården till fullt belopp.

Genom den rekommenderade dimensioneringen kan tjänsterna inom studerandehälsovården erbjudas som en helhet i enlighet med lagstiftningen. Det här minskar det överlappande arbetet och förbättrar vårdens kontinuitet, vilket innebär en kostnadsbesparing.

Mer information

Maire Kolimaa, konsultativ tjänsteman, [email protected]
Elina Ryymin, jurist, [email protected]
Malla Hyytiäinen, planerare, fornamn.e[email protected]

Tillbaka till toppen