Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Beloppen av utkomststödets grunddel för 2022

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2021 16.02
Nyhet

Beloppen av utkomststödets grunddel för 2022 har fastställts. Från och med den 1 januari 2022 är grunddelens belopp för en ensamstående 514,82  euro per månad. För ensamförsörjare är den förhöjda grunddelens belopp 586,89 euro per månad.

Enligt lagen om utkomststöd justeras beloppen av utkomststödets grunddel årligen enligt folkpensionsindex. 

Klienten ansöker om grundläggande utkomststöd hos Folkpensionsanstalten. Kommunen ansvarar för det kompletterande och det förebyggande utkomststödet samt det socialarbete som gäller dem.

Mer information

Katariina Rainio, jurist, [email protected]

Tillbaka till toppen