Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Arvoden och ersättningar för familjevård 2022

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2021 10.12
Nyhet

Arvodena och ersättningarna för familjevård ändras den 1 januari 2022. Vårdarvodets minimibelopp stiger till 847,24 euro.

Kommunerna kan även betala högre vårdarvode än minimibeloppet 847,24 euro. Vårdarvodet kan av särskilda skäl enligt överenskommelse även betalas till ett belopp som understiger minimibeloppet.

Vårdarvodenas belopp justeras kalenderårsvis med den lönekoefficient som avses i lagen om pension för arbetstagare.

De kostnadsersättningar och startersättningar som betalas till familjevårdare har justerats enligt levnadskostnadsindexet. Från och med den 1 januari 2022 är kostnadsersättningens minimibelopp 437,44 euro och startersättningens maximibelopp 3106,53 euro per person i familjevård.

Ytterligare information

Jurist Anni Ritari, tfn 0295 163 138, [email protected]

Tillbaka till toppen