Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Arvoden och ersättningar för familjevård 2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2020 16.17
Nyhet

Arvodena och ersättningarna för familjevård ändras den 1 januari 2021. Vårdarvodets minimibelopp stiger till 826,90 euro.

Kommunerna kan även betala högre vårdarvode än minimibeloppet 826,90 euro. Vårdarvodet kan av särskilda skäl enligt överenskommelse även betalas till ett belopp som understiger minimibeloppet.

Vårdarvodenas belopp justeras kalenderårsvis med den lönekoefficient som avses i lagen om pension för arbetstagare.

De kostnadsersättningar och startersättningar som betalas till familjevårdare har justerats enligt levnadskostnadsindexet. Från och med den 1 januari 2021 är kostnadsersättningens minimibelopp 424,16 euro och startersättningens maximibelopp 3012,25 euro per person i familjevård.

Ytterligare information

Jurist Sirkka Sivula, tfn 029 516 3007, [email protected]
 

Tillbaka till toppen