Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Ändringar i arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte från och med den 1 januari 2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2020 11.14
Nyhet

I lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte har gjorts ändringar i syfte att stärka klientens rätt till socialvård av god kvalitet. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2021. Social- och hälsovårdsministeriet har sammanfattat och förklarat ändringarna i ett kommuninfo.  

Avsikten med ändringarna har varit att säkerställa att de personer som har varit arbetslösa under en lång tid och som behöver stöd via socialvården under serviceprocessen erbjuds rehabiliterande arbetsverksamhet. Enligt lagen ska man alltid börja med att utreda möjligheterna att erbjuda personen arbete eller arbets- och näringstjänster. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska tas in i aktiveringsplanen först om personen på grund av begränsningar i arbets- och funktionsförmågan inte kan delta i arbets- och näringstjänsterna eller arbeta. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är en sekundär service i förhållande till arbets- och näringstjänsterna. Reformen ändrar inte på detta.

Genom ändringarna definieras innehållet i den rehabiliterande arbetsverksamheten i fortsättningen i lagen. Tjänstehelheten omfattar tjänster som främjar personens livskompetens samt arbets- och funktionsförmåga. Enligt bestämmelserna förutsätts det att varje tjänst alltid ska innehålla stöd och handledning. Dessutom har man preciserat bestämmelserna om hur den rehabiliterande arbetsverksamheten ska organiseras och produceras. 

Ett annat nytt krav är att man i aktiveringsplanen eller den sektorsövergripande sysselsättningsplanen också ska anteckna det stöd och den handledning som ges klienten under den rehabiliterande arbetsverksamheten samt målet för verksamheten.  

Aktiveringsplanerna och de sektorsövergripande sysselsättningsplanerna ska uppdateras före den 31 mars 2021 så att de överensstämmer med de ändrade bestämmelserna.   

Ytterligare information

Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02 95 163 215

Tillbaka till toppen