Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommissionens förslag om begränsning av blyhagel godkändes i dag - Finland röstade emot förslaget

MiljöministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
3.9.2020 16.41
Pressmeddelande

EU: s medlemsländer godkände den 3 september kommissionens förslag om att begränsa användningen och innehavet av blyhaltiga hagel i våtmarksområden. Förslaget antogs med klar kvalificerad majoritet i den s.k. Reach-kommitté som ansvarar för genomförandet av EU:s kemikalielagstiftning. Begränsningen träder i kraft efter en övergångsperiod i början av 2023. 

Finland röstade emot kommissionens förslag, eftersom det är svårt och dyrt att ordna övervakningen av begränsningen i ett glesbebyggt och våtmarksdominerat land som Finland. En betydande del av Finlands areal är enligt den omfattande definition som ingår i begränsningen våtmark som omfattas av den nu godkända begränsningen.

Finland har redan med stöd av jaktlagen begränsat jakten på vattenfåglar med blyhagel. Den kommande begränsningen av blyhagel gäller allt skjutande och innehav på våtmarker, vilket innebär att begränsningen är klart mer omfattande än den gällande nationella lagstiftningen. Begränsningen gäller även sportskytte på skjutbanor som är belägna på våtmarksområden. 

I Finland begrundar man härnäst på vad beslutet innebär för Finland.

Hundratusentals vattenfåglar dör årligen i Europa till följd av blyförgiftning till som beror på blyhagel. Finland har förbundit sig till målet i EU:s kemikalielagstiftning om att minska användningen av bly, emedan det är farligt både för hälsan och för miljön. Avsikten är att bly alltid ska ersättas med mindre farliga ämnen när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. 

Ytterligare information

Hanna Korhonen, konsultativ tjänsteman, SHM, 0295 163 041, förnamn.efternamn @ stm.fi
Hinni Papponen, konsultativ tjänsteman, MM, tfn 0295 250 384, fö[email protected]