Hoppa till innehåll
Media

Kommitté dryftar reform av rehabiliteringssystemet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2016 13.28
Pressmeddelande 128/2016

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte den 1 september en kommitté som ska dryfta en reform av rehabiliteringssystemet.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering ska det under regeringsperioden göras en total översyn av rehabiliteringssystemet.

Finlands rehabiliteringssystem är osammanhängande och rehabiliteringshelheten utgörs av flera delsystem. Bestämmelser om rehabilitering finns i flera lagar. Utgifterna för rehabilitering uppgick under 2013 till uppskattningsvis 1,9 miljarder euro. Det användes cirka 1,5 miljarder euro för tjänsterna och cirka 380 miljoner euro för utkomstskydd till människor under rehabilitering.

Målet med reformen är att få till stånd ett jämlikt och kostnadseffektivt system som är möjligt att styra och som stöder och stärker rehabiliteringsklienten i alla livssituationer. Målet är också att ansvarsfördelningen mellan de som ansvarar för rehabiliteringen ska vara klar och att rehabiliteringen ska vara klientorienterad och fungera friktionsfritt.

Mandatperioden för den kommitté som dryftar rehabiliteringsreformen är 1.9.2016–30.9.2017. Ordförande för kommittén är verkställande direktör Kari Välimäki. I kommittén ingår en bred representation från flera ministerier, instanser som ansvarar för rehabiliteringen, arbetsmarknadsorganisationer, forskningsanstalter, politiska partier och frivilligorganisationer.

Arbetet med att reformera rehabiliteringen samordnas också med social- och hälsovårdsreformen och regeringens spetsprojekt.

Ytterligare information:

Eeva Salmenpohja, familje- och omsorgsminister Rehulas specialmedarbetare, tfn 02951 63110, [email protected]

Outi Antila, överdirektör, tfn 02951 63164, [email protected]

Kuntoutuksen uudistamiskomitean asettamispäätös

Kuntoutuksen uudistamiskomitea muistio

Tillbaka till toppen