Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kirsi Varhila inleder sitt arbete som ny kanslichef: Vad kommer att ändras på social- och hälsovårdsministeriet?

Social- och hälsovårdsministeriet
1.10.2019 12.20
Nyhet

Kirsi Varhila inleder sitt arbete som social- och hälsovårdsministeriets nya kanslichef den 1 oktober. I intervjun berättar Varhila bland annat om vad som kommer att ändra på social- och hälsovårdsministeriet och vad hon ska bevara, hur regeringsperiodens frågor kommer att framträda vid ministeriet och hur hon tänker stöda personalens välbefinnande i arbetet.

Länk till videon (YouTube).

Textversion av intervjun

Hur ska det bli att börja som ny kanslichef?

Tack för frågan. Det gläder mig att få börja jobba med min nya uppgift. Min egen bakgrund ger en ganska bra grund för arbetet. Visserligen måste det också finnas nyfikenhet och utmaningar, och dessa är eftersträvansvärda i denna uppgift. Uppgiften är viktig och intressant.

Hur kommer regeringsperiodens frågor att framträda vid social- och hälsovårdsministeriet?

De framträder som tämligen stora och omfattande helheter av program, om man nu kan bunta ihop dem på detta sätt. På bottnen finns social- och hälsovårdsreformen, som redan blivit en tradition, och i den kanske som element förbättringen av tjänsterna på basnivå, som är en stor sak och som kräver expertis.

Från dessa utgår reformen av den sociala tryggheten, som fått en fin start. Den inleds som ett kommittéarbete och sträcker sig över två regeringsperioder, vilket innebär att man får en bredare politisk ståndpunkt och kanske också engagemang, eftersom informationskartan har byggts upp så.

Sedan finns det de helheter som rör arbetshälsan och orken i arbetet. Jämställdhetsfrågorna är en mycket väsentlig del i denna kontext.

Detta är kanske de stora helheter i regeringsprogrammet som social- och hälsovårdsministeriet får ta hand om.

Vilka saker tänker du först ta itu med?

Först ska jag bekanta mig med min uppgift och den nya näromgivningen. Jag ska träffa avdelningscheferna och ta del av deras aktuella ärenden, som de får ge mig en inblick i. Genomförandet av regeringsprogrammet är förvisso en stor sak som vi ska inleda.

Dessutom finns det en utvärdering som minister Pekonen inlett där vi ska samla in respons om den organisations- och verksamhetsreform som genomfördes för två år sedan. I den är en av hörnstenarna välbefinnande i arbetet på ministeriet.

Vad kommer att ändras på social- och hälsovårdsministeriet och vad tänker du bevara?

Vårt ministerium har en fin kompetens. Den kan inte nog betonas. Som ministerium kunde social- och hälsovårdsministeriet fokusera mer på strategiska uppgifter och strategisk styrning och å andra sidan på lagstiftningsarbete. De är ministeriets huvuduppgifter. Vi har en stor koncern som vi kan intensifiera samarbetet med, och vi kan mycket väl se över hur mycket operativ verksamhet vi kan sköta i samarbete med koncernens inrättningar så att den inte i sin helhet sköts hos oss här på ministeriet – trots att vi gärna själva alltid skulle vilja handha det operativa arbetet.

Hur tänker du stöda personalens välbefinnande i arbetet?

Ministeriet har en enorm och fin kompetens inom social- och hälsovårdens substansverksamhet. Ibland är vi också själva lite för entusiastiska och motiverade och därför gör vi kanske lite för mycket.

Man måste diskutera tillsammans med direktörerna och cheferna på vilket sätt man på riktigt kan följa hur människorna orkar, arbetsbördan och välbefinnandet i arbetet. Vi ska tydligt avgränsa alla de kärnområden där vi måste delta. Och å andra sidan identifiera de saker som vi kan göra lite mindre av. I synnerhet då vi identifierat arbetstoppar och toppar i arbetsbördan måste vi se till att den övriga verksamheten blir lugnare. Denna kompetens måste vi alla skaffa oss mer av.

Hur tar du igen dig på din fritid efter arbetet?

På mycket traditionellt vis och med traditionella medel genom att cykla, röra mig ute och i naturen samt genom att vandra. Min specialitet är kanske friluftsbad med 50 meters banor. Vid sådana simmar jag gärna. Visserligen är friluftsbadssäsongen snart slut, men det är ett sätt att få ny energi.

Bibliotek, kultur, allt sådant som är något helt annat än det jag gör under arbetsdagen hjälper mig att ladda batterierna.

Tillbaka till toppen