Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utvecklas stödet och servicen för äldre och närståendevårdare i alla ålderskategorier? Ge din åsikt!

Social- och hälsovårdsministeriet
26.2.2016 12.00
Nyhet

Projektplanen för regeringens spetsprojekt Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras har publicerats. Ministeriet hoppas att människor ska ge sina synpunkter på hur de metoder som publicerats i planen fungerar. Svarstiden går ut 27.3.2016.

Social- och hälsovårdsministeriet har öppnat en enkät i tjänsten dinåsikt.fi som är öppen för alla. Deltagarna ombeds bland annat bedöma om spetsprojektet producerar förväntad nytta och om de metoder som presenterats bidrar till att hem-, närstående- och familjevården kan riktas, utvecklas och ökas. Responsen kommer att utnyttjas i den fortsatta beredningen av spetsprojektet.

Syftet med spetsprojektet är att utveckla jämlikare, bättre samordnade och kostnadsdämpande tjänster för äldre personer och närstående‐ och familjevårdare än för närvarande.

Du kan svara på enkäten på adressen dinasikt.fi.

Ytterligare information

direktör, projektledare Päivi Voutilainen, tfn 0295 163 403
projektchef Anja Noro, tfn 0295 163 006
[email protected]

Tillbaka till toppen