Hoppa till innehåll
Media

Praktiska erfarenheter av försöket: Valfrihet kan säkerställa närtjänsterna även i framtiden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.5.2017 17.54 | Publicerad på svenska 30.5.2017 kl. 10.06
Nyhet

Försök med ett nytt sätt att producera social- och hälsovårdstjänster har gjorts i fyra områden i början av året. Invånarna har varit mycket intresserade av försöket, men val och byten har gjorts med eftertanke.

Det nu pågående försöket med servicesedlar är ett spetsprojekt som ingår i regeringsprogrammet. Försöksprojekten pågår i Tavastehus, Jyväskylä, Tammerfors och Övre Savolax. Försöket i Mellersta Nyland ska inledas. Dispositionen och verksamhetsmiljön för försöken är inte helt enligt valfrihetsmodellen i lagförslaget. Projekten har framskridit i olika takt och de befinner sig ännu i den inledande fasen, men erfarenheter har redan samlats.

Det första försöket i Finland inleddes i Kiuruvesi. Härnäst ska samma aktör utvidga verksamheten till Sonkajärvi.

På mindre och glest bebodda orter förefaller nu den delvis dåliga tillgången på offentliga tjänster tydligt skapa förutsättningar för affärsverksamhet för nya tjänsteproducenter. Inom vissa områden kan valfriheten komma att säkerställa närtjänsterna också i framtiden – det uppdämda behovet avvecklas och i och med ett fungerande tjänstekoncept stannar kunderna kvar hos en ny producent, säger projektchef Laura Vuorensola från samkommunen för social- och hälsovården i Övre Savolax.

Försöket i Tammerfors inleddes i mars. De som mest aktivt byter tjänsteproducent i försöket är 35–65-åringar och personer under15 år.

”När över 40 % av de som bytte hälsostation 2011–2016 var över 65 år har de hittills utgjort mindre än 15 % i försöket. Sammanfattningsvis kan man göra bedömningen att försöket har aktiverat personerna i arbetsför ålder och barnfamiljerna. Inom ramen för försöket har flera sådana personer bytt som inte alls har besökt stadens hälsostationer under de senaste två åren”, bedömer projektplanerare Antti Markkola inom försöket i Tammerfors.

Försöket med valfrihet i Jyväskylä stad ska genomföras runt tre hälsostationer (Huhtasuo, centrum och Kuokkala). Försöksregionen omfattar sammanlagt 62 000 invånare.

”Av dessa har cirka 1 500 valt en privat producent som sin tjänsteproducent. Detta är bara 2 % av antalet som är berättigade att välja. För närvarande deltar en privat tjänsteproducent i försöket. En annan tjänsteproducents ansökan är som bäst under godkännande”, säger projektchef Riitta Pylvänen från Jyväskyläs projekt med valfrihetsförsök.

”Tills vidare har Jyväskyläborna gjort sitt val med stor eftertanke. Orsaken är delvis att i Jyväskylä ska kunden förbinda sig som kund hos tjänsteproducenten sex månader i taget. Tjänsten hos en ny producent börjar senast sju dygn efter valet. En tredjedel av de som valt har varit kunder hos den nya tjänsteproducenten under mars-april”, säger Riitta Pylvänen.

I försöket i Mellersta Nyland har man bedrivit aktivt samarbete utgående från Sitras soteuttamo-koncept. Soteuttamo är en verktygslåda för reform av social- och hälsovården och utvecklande av nätverken. Med hjälp av verktygen införs ekosystemtänkande och samarbetsnätverk inom social- och hälsovården. 

”Gemensamma evenemang för små aktörer inom olika områden öppnar vägen för nätverkande för många. Soteuttamo har varit ett bra verktyg för detta”, säger projektassistent Terhi Sandberg från Mellersta Nyland.

Ytterligare information

Annakaisa Iivari, direktör, tfn 0295163371

Pilotförsök med valfrihet http://alueuudistus.fi/sv/klienters-valfrihet/pilotforsok

Kundorienterad service http://stm.fi/sv/spetsprojekt/kundorienterad-service

Det här är en svenskspråkig översättning av nyheten som publicerades den 18.5.2017.

Tillbaka till toppen