Mer information

Vuokko Lehtimäki, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Strategi- och ekonomienheten / STAR, Strategigruppen / STRA Telefon:0295163256   E-postadress: