FI SV EN

Kundorienterad service

I projektet prövas olika sätt att genomföra social- och hälsovårdstjänsterna så att alla kan få de tjänster de behöver, oberoende av tid och plats.

Kundernas erfarenheter och delaktighet är utgångspunkter i utvecklandet av social- och hälsovårdens verksamhetssätt. De slutliga tjänsterna och verksamhetsmodellerna skapas i landskapen genom försök samt utifrån kundernas erfarenheter och responsen från kunderna.

För kunderna innebär de nya tjänsterna större flexibilitet och valfrihet i användningen av social- och hälsovårdstjänsterna. Kunden får bättre stöd för upprätthållande av funktionsförmågan och för egenvård och hittar social- och hälsovårdstjänsterna lättare.

Spetsprojektet Kundorienterad service är indelat i tre helheter (åtgärder). En mer ingående beskrivning av dem och hela projektet finns här.

Mer information