Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Säteilyturvakeskus tiedottavat
Kauneudenhoidossa käytettävä rasvanpoisto ultraäänellä on riski raskaudelle

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.3.2017 12.10
Tiedote 41/2017

Tuoreen selvityksen mukaan ultraäänilaitteita käytetään yleisesti kauneudenhoitopalveluissa. Oikein tehtynä useimmat toimenpiteet ovat turvallisia. Suuritehoisilla laitteilla tehtävä rasvanpoisto (ns. ultraäänikavitaatio) voi kuitenkin olla asiakkaalle vaarallinen. Toimenpidettä ei pidä tehdä varsinkaan raskauden aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Säteilyturvakeskus (STUK) katsovat, että ultraäänen käyttöä kauneudenhoitopalveluissa olisi muutoinkin syytä hallita nykyistä paremmin. Palveluiden tarjoajat voivat tietämättäänkin käyttää suuritehoisia laitteita siten, että asiakkaan terveys vaarantuu.

Ultraäänikavitaation tavoitteena on rikkoa rasvakudosta ultraäänellä ja saada rasva poistumaan elimistöstä aineenvaihdunnan mukana. Tällaisia toimenpiteitä tehdään Suomessa arviolta 100 toimipaikassa. Kavitaatiossa ultraääni voi tunkeutua kehoon jopa useiden kymmenien senttien syvyyteen. Siten hoidettavan henkilön luusto, sisäelimet ja raskaana ollessa sikiö saattavat altistua ultraäänelle. Ultraääni voi esimerkiksi vaurioittaa verisuonia ja hermostoa sekä aiheuttaa kudoksissa tulehdusta ja verenvuotoa. Lisäksi rasvakerrokseen sitoutuneet aineet saattavat toimenpiteen seurauksena vapautuessaan ja kulkeutuessaan elimistössä aiheuttaa riskin hoidettavan henkilön, imetettävän lapsen tai sikiön terveydelle.

Syöpä- ja sikiöseulonnat ovat turvallisia

Kauneudenhoitopalveluja ei pidä sotkea lääketieteellisiin ultraäänitutkimuksiin, joissa ultraääntä hyödynnetään muun muassa syöpä- ja sikiöseulonnoissa. Näistä tutkimuksista ei ole haittaa potilaan tai sikiön terveydelle. Esimerkiksi sikiöseulonnoissa käytetään huomattavasti matalampitehoisia laitteita kuin kavitaatiossa. Lisäksi lääketieteellisessä käytössä toimenpiteet on suunniteltu kulloisenkin tarpeen mukaisiksi siten, ettei niistä aiheudu haittavaikutuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö on esittämässä säteilylain kokonaisuudistuksessa altistumisen raja-arvoja ultraäänen ei-lääketieteelliselle käytölle. Raja-arvot parantaisivat asiakkaiden turvallisuutta kauneudenhoitopalveluissa. Lisäksi raja-arvot antaisivat mahdollisuuden tehostaa riskialttiiden ultraäänikäsittelyjen valvontaa.

Nyt julkaistuun selvitykseen ultraäänialtistumisen rajoittamisesta on koottu tutkimustietoa ultraäänellä tehtävien kauneudenhoitotoimenpiteiden terveysvaikutuksista sekä esitelty kansainväliset suositukset altistumisen rajoittamiseksi. Vastaavanlaisia selvityksiä on tehty myös muissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, Saksassa ja Isossa-Britannissa. Selvityksessä esitetään ehdotus ei-lääketieteellisen ultraäänialtistumisen rajoittamiseksi tulevassa säteilylaissa.

Selvityksen ovat tehneet Tim Toivo, Pasi Orreveteläinen, Sami Kännälä ja Tommi Toivonen (STUK julkaisuja STUK-TR 24/Maaliskuu 2017).

Lisätietoja:

Lääkintöneuvos Mikko Paunio, STM, p. 02951 63312
Laboratorionjohtaja Tommi Toivonen, STUK, p. 09 759 88 660

Tillbaka till toppen