Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kari Nenonen utsedd till utredare av en särlösning för social- och hälsovården i Nyland – nu ordnas kommunmöten

Social- och hälsovårdsministeriet 4.9.2019 8.00
Pressmeddelande 91/2019

Social- och hälsovårdsministeriet har kallat stadsrådet Kari Nenonen till utredare av en särlösning för social- och hälsovården i Nyland. Med tanke på utredningen tillsätts också en styrgrupp och en uppföljningsgrupp.

nligt regeringsprogrammet ska regionala särdrag i den mån det är möjligt beaktas i social‐ och hälsovårdsreformen och i organiseringen av servicen. Som ett led i reformen av social- och hälsovården utreds en särlösning för Nyland.

Utredningen görs i samarbete med kommunerna i Nyland. Särlösningen för social- och hälsovården kan gälla hela Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors.

Kari Nenonen svarar för samarbetet med kommunerna under processens gång. Nenonen har börjat träffa representanter för kommunerna, och kommunmötena fortsätter denna vecka. Den 16 augusti 2019 ordnades ett gemensamt kommunmöte för hela Nyland.

En styrgrupp och en uppföljningsgrupp tillsätts

Med tanke på arbetet med att utreda en särlösning för social- och hälsovården i Nyland tillsätts en styrgrupp och en uppföljningsgrupp. Utredaren ska för styrgruppen presentera den beredning som utförts i samarbete med kommunerna.

Styrgruppen har till uppgift att dra upp riktlinjer för och utarbeta den slutliga rapporten och att svara för samordningen med social- och hälsovårdsreformen i övrigt. Uppföljningsgruppen, där varje nyländsk kommun är representerad, stöder styrgruppens arbete.

Ordförande för styrgruppen är familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och vice ordförande är kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero. I styrgruppen är alla regeringspartier företrädda, likaså de ministerier som sköter beredningen.

Till medlemmar av styrgruppen har kallats Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori, stadsdirektören i Vanda Ritva Viljanen, stadsdirektören i Esbo Jukka Mäkelä, stadsdirektören i Borgå Jukka-Pekka Ujula, kommundirektören i Mäntsälä Esko Kairesalo och verkställande direktören för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Juha Tuominen. För varje medlem utses en suppleant.

Utredningen slutförs före utgången av året

Social- och hälsovårdsministeriet har med tanke på utredningen utfört förberedande arbete som tjänsteuppdrag sommaren 2019. Under det förberedande arbetet har man samlat in bakgrundsinformation om särdragen, befolkningens servicebehov och social- och hälsovårdstjänsterna i regionen samt om tidigare utredningar och förslag från kommunerna.

Som konsulter i utredares arbete verkar sektorchefen för social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors Juha Jolkkonen, grundtrygghetsdirektören i Hangö Elisabeth Kajander, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts ledande överläkare Markku Mäkijärvi och Kommunförbundets ledande jurist Arto Sulonen.

Utredningen ska bli klar före utgången av 2019.

Mer information:

Laura Lindeberg, minister Kiurus specialmedarbetare, tfn 040 826 82 92, [email protected]
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 382, [email protected]
Kirsi Varhila, avdelningschef, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, [email protected]
Kari Nenonen, utredare, [email protected], kontakta Helena Knuuti, projektsekreterare, tfn 0295 163 558, för att be Nenonen ringa upp