Hoppa till innehåll
Media

Kari Lohva får erkännande för sitt långvariga arbete för arbetssäkerheten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2021 10.02
Nyhet 376

Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen har beviljat bergstekniker Kari Lohva en special-förtjänstmedalj i guld för hans insatser för utvecklandet av arbetsmiljöarbetet. Specialförtjänstme-daljen i guld kan beviljas en person som har gjort ett synnerligen förtjänstfullt och långvarigt arbete för att utveckla arbetsmiljön på nationell nivå.

Kari Lohvas exemplariska och osjälviska arbete med utvecklandet av arbetssäkerheten och arbetsmiljön inom byggbranschen är exceptionellt.  

Lohva har byggt upp en arbetssäkerhetspark för Rudus Oy, och i och med idén med arbetssäkerhetsparker skapat en ny arbetssäkerhetskultur och ett nytt arbetsmiljötänkande. Lohva gavs till uppgift att bygga upp en säkerhetspark för Rudus Oy i Esbo, och han fortsatte också senare att sköta den på sin fritid tillsammans med branschnätverket. Säkerhetsparken i Esbo är inspirationskällan till både Uleåborgs och Kuopios säkerhetsparker. 

Kari Lohva har arbetat länge med arbetssäkerhet och haft en stor inverkan på utvecklingen av arbetsmiljöerna. Tack vare Lohvas pedagogiska grepp har resultaten av arbetet med arbetssäkerhetsparkerna också spritt sig till andra branscher än byggbranschen och använts för att förbättra arbetsmiljöer i hela landet.  

Social- och hälsovårdsministern beviljar årligen specialförtjänstmedaljer på framställning av arbetsmiljömedaljkommissionen, som finns i anslutning till Olycksfallsförsäkringscentralen. Medaljerna beviljas för synnerligen förtjänstfullt och långvarigt, riksomfattande arbete för utvecklande av arbetsmiljön. 

Minister Sarkkinen offentliggjorde pristagaren i dag.  

Ytterligare information

Mika Tynkkynen, direktör, Olycksfallsförsäkringscentralen, telefon 040 7711582
Eero Honka, specialist, Arbetarskyddscentralen, telefon 050 410 6865

Tillbaka till toppen