Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Grundarbetet med den nationella barnstrategin har slutförts – information om barnets rättigheter blir underlag för strategin

Social- och hälsovårdsministeriet 20.5.2020 9.27
Pressmeddelande 123/2020

Den både internationella och nationella information om barnets rättigheter som sammanställts blir underlag för den nationella barnstrategin. Grundarbetet är en viktig del av beredningen av barnstrategin, som inleds i den parlamentariska kommittén i juni. Målet är att utarbeta en barnstrategi som baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter, och som håller över regeringsperioderna och förenar olika förvaltningsområden.

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska det beredas en nationell  barnstrategi i Finland som ska utgå från barnens rättigheter. Beredningen av strategin inleddes i slutet av 2019. I mars 2020 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté för att utarbeta barnstrategin.
 
Genom barnstrategin skapas en heltäckande, konsekvent och målinriktad verksamhetspolitik för att trygga och främja barns och ungas välbefinnande och rättigheter.
 
''Barnstrategin är ett långsiktigt projekt som konkret påverkar tillgodoseendet av barns och ungas rättigheter i Finland. Detta arbete måste bygga på en stabil grund: de grundläggande fri- och rättigheterna och de internationella människorättsförpliktelserna samt vårt lands starka rättsstatstradition", säger generalsekreterare Johanna Laisaari. 
 
Ett förberedande arbete med att skapa en nationell barnstrategi inleddes redan i slutet av Sipiläs regeringsperiod då man skapade en vision för ett barn- och familjevänligt Finland. I det grundarbete som nu offentliggörs betonar perspektivet särskilt de grundläggande och mänskliga rättigheterna.
 
Publikationen Rättslig grund för den nationella barnstrategin har på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet utarbetats av Esa Iivonen (Mannerheims Barnskyddsförbund) och Kirsi Pollari (Centralförbundet för Barnskydd). De har berett utredningen i samarbete med ett flertal andra experter på barnets rättigheter.
 

Ytterligare information:

Johanna Laisaari, generalsekreterare för den nationella barnstrategin, [email protected]
Esa Iivonen, ledande sakkunnig, Mannerheims Barnskyddsförbund, [email protected]
Kirsi Pollari, specialsakkunnig, Centralförbundet för Barnskydd, [email protected]