Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kansallisen lapsistrategian pohjatyö valmistunut - tieto lapsen oikeuksista strategian pohjaksi

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.5.2020 9.27
Tiedote 123/2020

Lapsistrategian pohjaksi on koottu tietoa lapsen oikeuksista niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Pohjatyö on tärkeä osa lapsistrategian valmistelua, joka aloitetaan parlamentaarisessa komiteassa kesäkuussa. Tavoitteena on laatia YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva lapsistrategia, joka ylittää hallituskausien rajat ja yhdistää eri hallinnonalat.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti Suomeen valmistellaan lapsenoikeusperustainen kansallinen lapsistrategia. Sen valmistelu käynnistyi vuoden 2019 loppupuolella. Maaliskuussa 2020 hallitus asetti parlamentaarisen komitean laatimaan lapsistrategiaa.
 
Lapsistrategialla luodaan kattava, johdonmukainen ja tavoitteellinen toimintapolitiikka lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien turvaamiseksi ja edistämiseksi.
 
’’Lapsistrategia on kauaskantoinen hanke, joka vaikuttaa konkreettisesti lasten ja nuorten oikeuksien toteutumiseen Suomessa. Tämä työ on laadittava vakaalle pohjalle: perusoikeuksille ja kansainvälisille ihmisoikeusvelvoitteille sekä maamme vahvalle oikeusvaltioperinteelle’’, kertoo pääsihteeri Johanna Laisaari. 
 
Kansallista lapsistrategiaa pohjustavaa työtä aloitettiin jo Sipilän hallituskauden lopulla, jolloin luotiin visiota lapsi- ja perhemyönteisestä Suomesta. Nyt julkaistavassa pohjatyössä näkökulma on painottunut erityisesti perus- ja ihmisoikeuksiin.
 
Kansallisen lapsistrategian oikeudellinen perusta -julkaisun ovat laatineet sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta Esa Iivonen (Mannerheimin Lastensuojeluliitto) ja Kirsi Pollari (Lastensuojelun Keskusliitto). He ovat valmistelleet selvityksen yhteistyössä lukuisten muiden lapsen oikeuksien asiantuntijoiden kanssa.
 

Lisätietoja: 

Kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari, [email protected]
Johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, [email protected]
Erityisasiantuntija Kirsi Pollari, Lastensuojelun Keskusliitto, [email protected]
Sivun alkuun