Hoppa till innehåll
Media

Enhetliga studerandehälsovårdstjänster för alla högskolestuderande

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2019 13.26
Pressmeddelande 65/2019

Studerandehälsovårdstjänsterna för yrkeshögskole- och universitetsstuderande ska förenhetligas i hela landet. En ny lag om studerandehälsovård för högskolestuderande träder i kraft den 1 januari 2021.

I fortsättningen ska FPA ordna studerandehälsovården för högskolestuderande och Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) producera tjänsterna i hela landet. Lagen innebär inga ändringar i tjänsternas innehåll, utan detta föreskrivs det fortfarande om i hälso- och sjukvårdslagen och i förordning av statsrådet (338/2011).

Högskolestuderande kan på samma sätt som andra invånare använda kommunens allmänna hälso- och sjukvårdstjänster när det är fråga om ett ärende som inte hör till studerandehälsovården. 

Av verksamheten ska största delen, 77 procent, finansieras av statens medel. Resten av de totala kostnaderna finansieras genom en obligatorisk hälsovårdsavgift som tas ut av de studerande. Avgiften betalas per termin, och den blir uppskattningsvis cirka 77 euro per läsår. Det tas inte ut några separata besöksavgifter av de studerande för SHVS:s studerandehälsovårdstjänster.

Statsrådet föreslog den 16 maj att de lagar som gäller ändringen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredagen.

Ytterligare information

Anne Ilkka, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 384
Maire Kolimaa, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 389

Tillbaka till toppen