Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beredningen av laghelheten som ska stärka självbestämmanderätten fortsätter - klient- och patientlagen hinner inte till riksdagen denna regeringsperiod

Social- och hälsovårdsministeriet
11.10.2018 15.16 | Publicerad på svenska 15.10.2018 kl. 9.12
Pressmeddelande 145/2018

Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter att bereda lagstiftningen om att stärka klientens och patientens självbestämmanderätt. Alla lagar som hör till lagstiftningshelheten hinner dock inte behandlas av riksdagen denna höst.

Det har beslutats att klient- och patientlagen ska raderas från den lista över regeringspropositioner som ska lämnas för behandling denna regeringsperiod. Även de planerade ändringarna av lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård kommer att behandlas vid en senare tidpunkt. Avsikten är att de ändringar i barnskyddslagen som ska stärka självbestämmanderätten lämnas till riksdagen nästa vecka. 

Lagstiftningen om att stärka självbestämmanderätten har beretts under en lång tid. Förra regeringsperioden lämnade regeringen en proposition men den förföll när den nya riksdagen tillträdde. Denna regeringsperiod fortsatte behandlingen på bredare front med sakkunniga och erfarenhetsexperter inom området. 

Utkastet till klient- och patientlag var på remiss till mitten av september. Utifrån remissvaren finns det ett stort behov av ändringar i utkastet och detta kräver tid. 

Det är frågan om en komplicerad helhet som är starkt kopplad till grundlagen. Tjänsterna och vården för klienter och patienter inom social- och hälsovården baserar sig i regel på frivillighet och samförstånd. Ibland ställs man dock inför situationer där en persons eller andra personers hälsa eller säkerhet måste skyddas genom att självbestämmanderätten begränsas. Då handlar det om människans grundläggande fri- och rättigheter och att ingripa i dem.

Ytterligare information

Markku Tervahauta, överdirektör, tfn 02951 63167 (man kan också be om återuppringning genom textmeddelande)

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 11.10.2018.

Tillbaka till toppen