Hoppa till innehåll
Media

De självstyrande områdena ska i fortsättningen kallas landskap

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2016 9.54
Nyhet

Hädanefter kommer de blivande självstyrande områdena att kallas landskap.

Därmed kommer den allmänna lag som är under beredning att kallas landskapslag och den allmänna lagen om statsandelar kommer att kallas lagen om statsandelar till landskapen. På motsvarande sätt används benämningarna landskapsfullmäktige, landskapsstyrelse och landskapsval om landskapens organ och val.

Regeringens ministerarbetsgrupp för reformer förordar att benämningen landskap används i den fortsatta beredningen.  Institutet för de inhemska språken har gett ett utlåtande där det rekommenderar att de nya självstyrande områdena benämns landskap. Även minister Lauri Tarasti föreslår i sin utredning om regionförvaltningsreformen att man använder benämningen landskap.

De enskilda landskapen behåller sina nuvarande namn tillsvidare.  (korrigerad den  9.2)

Ytterligare information:

Projektchef, understatssekreterare Tuomas Pöysti, tfn 02951 63012

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
Tillbaka till toppen