Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Pappa utnyttja din familjeledighet - Ta pappatid!

Social- och hälsovårdsministeriet
6.11.2017 8.18
Pressmeddelande 160

Social- och hälsovårdsministeriets nya kampanj Pappatid uppmuntrar pappor att använda sina rättigheter till familjeledighet. Med kampanjen vill man öka pappornas användning av familjeledigheter samt betona betydelsen av pappans och barnets gemensamma tid. Syftet är också att öka den positiva inställningen till pappor i synnerhet inom mansdominerade branscher.

Kampanjen pappatid syns och hörs den 6 -27 november bland annat i olika kanaler för sociala medier och i radio. På kampanjens webbplats www.isäaikaa.fi finns det information om familjeledigheter både för pappor och arbetsgivare, samt åtta pappors personliga berättelser om glädjen med familjeledigheter. Webbsidan finns också på svenska.

År 2016 använde papporna bara cirka tio procent av alla ersatta föräldradagpenningsdagar. Nästan en femtedel av papporna använder inte över huvudtaget familjeledigheter.

”Familjeledigheterna är en unik del av vardagen i arbetslivet. Pappan har rätt till dessa och de erbjuder pappan en möjlighet att fokusera på den nya familjemedlemmen och att ta, samt i gengäld få, ansvar för vården av barnet" säger minister Annika Saarikko som ansvarar för jämställdhetsfrågor.

Familjeledighetssystemet reviderades senast 2013. Genomförandet av kampanjen Pappatid sammanfaller med den tid då det åter är aktuellt att förnya systemet. Den senaste reformen banade väg för att familjeledigheter också ska beviljas frånskilda pappor.

En del av kampanjen Pappatid finansieras av Europeiska kommissionens program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap.

Vi utmanar papporna att dela med sig av sina erfarenheter av familjeledigheter på sociala medier #Pappatid

Ytterligare information:

Mari-Elina McAteer, projektchef, tfn 02951 63424

Riikka Pirkkalainen, familje- och omsorgsminister Annika Saarikkos specialmedarbetare, tfn 02951 63110

Tillbaka till toppen