Hoppa till innehåll
Media

Internationell utvärdering av Institutet för hälsa och välfärd startar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2022 13.58
Pressmeddelande
Från vänster i bild: Camilla Stoltenberg, Tuija Kumpulainen, Maris Jesse, Kai Leichsenring, Jaakko Herrala, Pekka Rissanen, Ilkka Luoma, Patrick Jeurissen, Josep Figueras, Fernando Simon.

Social- och hälsovårdsministeriet har startat en internationell utvärdering av Institutet för hälsa och välfärd i enlighet med överenskommelsen i resultatavtalet. Utvärderingen slutförs i början av våren 2023, och avsikten är att utveckla institutets verksamhet utifrån den.

Syftet med utvärderingen är att sakkunniga ger sin bedömning av verksamheten vid Institutet för hälsa och välfärd i den förändrade verksamhetsmiljön: hur institutet uppfyller uppgifterna att främja befolkningens hälsa och välfärd, förebygga sjukdomar och sociala problem samt utveckla social- och hälsovården och tjänsterna inom dem.

Utvärderingen genomförs av en panel bestående av internationella sakkunniga, som samlas i Helsingfors den 2–4 oktober 2022 för ett studiebesök på Institutet för hälsa och välfärd och social- och hälsovårdsministeriet. Ordförande för den obundna panelen är Maris Jesse (bland annat tidigare direktör för folkhälsomyndigheten i Estland) och professor Patrick Jeurissen (Radboud Universitet). 

De övriga panelisterna är direktör Josep Figueras (WHO European Observatory on Health Systems and Policies), f.d. avdelningschef Tuija Kumpulainen (social- och hälsovårdsministeriet), direktör Kai Leichsenring (European Centre for Social Welfare Policy and Research), direktör Ilkka Luoma (Norra Österbottens välfärdsområde), direktör Fernando Simon (hälsovårdsministeriet i Spanien) och direktör Camilla Stoltenberg (Folkhelseinstituttet i Norge).  

Den föregående internationella utvärderingen gjordes 2013–2014. 

Mer information 

Pasi Pohjola, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Mia Nykopp, Förvaltnings- och ekonomidirektör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Maris Jesse, ordförande för panelen, [email protected]

Tillbaka till toppen