Hoppa till innehåll
Media

Inom barnstrategin planeras ett kunskapsunderlag för uppföljning av barns och ungas välbefinnande

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2022 16.28 | Publicerad på svenska 3.5.2022 kl. 12.58
Nyhet

Syftet med planen är att främja kunskapsbaserad ledning och fylla luckorna i kunskapen om barnens ställning.  

Planen ska innehålla en omfattande beskrivning av kunskapsunderlaget, genomförandet, innehållet och tidsramen. Planen utarbetas av Statistikcentralen tillsammans med intressegrupper. 
”FN:s kommitté för barnets rättigheter betonar vikten av att ha ett kunskapsunderlag för arbetet för främjande av barns välbefinnande och rättigheter. För närvarande finns det motstridigheter och luckor i kunskapen om barnens ställning, och det försvagar den kunskapsbaserade ledningen av arbetet för barns välbefinnande”, konstaterar Johanna Laisaari, generalsekreterare för barnstrategin. 

Visionen för barnstrategin är att konsekvenserna för barnen ska utvärderas noggrant och att de beslut som berör barn ska basera sig på information med hög kvalitet och på ändamålsenlig prövning.   I Finland har man försökt utveckla indikatorer för att mäta barns välbefinnande, men det finns bristande kunskap särskilt för bedömningen av jämlikheten. Luckorna i kunskapen om barns välbefinnande och bristerna i fråga om den sektorsövergripande användningen av relevant information försvagar effekten av och syftet med de beslut som berör barn. 


Särskilt viktig är kunskapen om barn och unga i en utsatt ställning 

Syftet med planen är att göra det lättare att hitta och använda den information som samlats in och att följa upp barnens ställning i Finland. Särskild uppmärksamhet fästs vid kunskapsunderlaget om barn och unga i en utsatt ställning. Som stöd för detta finns det en styrgrupp med experter samt myndigheter och intressegrupper med bred och mångsidig kunskap på området.  

”Statistikcentralen vill främja det kunskapsbaserade beslutsfattandet och erbjuda information på ett lättillgängligt och användarvänligt sätt. Det kunskapsunderlag som nu utvecklas är perfekt för att uppnå båda målen. Informationens användbarhet och beaktandet av utsatta barns ställning vid beslutsfattandet förbättras också genom att kartlägga var det finns brister i kunskapen”, konstaterar Anna Pärnänen, utvecklingschef från Statistikcentralen.  

Planen blir klar i början av 2023. 

Med grund i den nationella barnstrategin har man berett trettio åtgärder som ska främja tillgodose-endet av barns rättigheter i Finland. Åtgärderna ingår i genomförandeplanen  av oktober 2021 och kompletterar andra pågående projekt inom statsförvaltningen. Åtgärderna genomförs i samarbete med ett stort antal olika aktörer.  


Ytterligare information

Johanna Laisaari, generalsekreterare för den nationella barnstrategin
tfn 0295 161 177, [email protected] 

Anna Pärnänen, utvecklingschef, Statistikcentralen
tfn 029551 3795, [email protected]

Tillbaka till toppen