Hoppa till innehåll
Media

Inga ändringar i avgifterna för studerandehälsovården för högskolestuderande 2022

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2021 13.38
Pressmeddelande 367/2021

Avgifterna för studerandehälsovården 2022 enligt lagen om studerandehälsovården för högskolestuderande har fastställts. Bestämmelser om storleken på hälsovårdsavgiften, dröjsmålsavgiften och avgiften för oanvänd mottagningstid utfärdas i fortsättningen årligen genom förordning av statsrådet.

År 2022 uppgår hälsovårdsavgiften till 71,60 euro. Avgiften betalas per termin. Hälsovårdsavgiften är då 35,80 euro per termin. Avgiften betalas till Folkpensionsanstalten.

Dröjsmålsavgiften är 5 euro. 

Studenternas hälsovårdsstiftelse tar ut en avgift på 40 euro för en oanvänd mottagningstid. Avgiften kan tas ut om man utan godtagbart skäl missar den bokade mottagningstiden.

Förordningen om avgifter för studerandehälsovården gäller för viss tid

Statsrådets förordning om avgifter för studerandehälsovården utfärdas i fortsättningen alltid för ett år i sänder. 

Genom den nya förordningen upphävs statsrådets gällande förordning om avgifter för studerandehälsovården för högskolestuderande.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

Ytterligare information:

Tiina Muinonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 185, [email protected]
Malla Parkkonen, sakkunnig, tfn 0295 163 740, [email protected]

Tillbaka till toppen