Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Informationssäker behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården – det första dokumentet med riktlinjer gällande lagen om sekundär användning publiceras 

Social- och hälsovårdsministeriet
19.10.2020 15.06 | Publicerad på svenska 20.10.2020 kl. 16.26
Nyhet

Lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (den s.k. lagen om sekundär användning) trädde i kraft den 1 maj 2019. Lagen om sekundär användning möjliggör en informationssäker användning av social- och hälsovårdsuppgifter. En expertgrupp på hög nivå som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat ett första dokument med riktlinjer i fråga om anonymisering och pseydonymisering av uppgifter.

Expertgruppen på hög nivå har till uppgift att utarbeta principiella riktlinjer för Tillståndsmyndighetens (Findata) verksamhet i fråga om anonymisering, dataskydd och datasäkerhet. Samtidigt fungerar dessa principiella riktlinjer också som allmänna riktlinjer eller anvisningar för sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter.
 
I dokumentet med riktlinjer ger man information om hur anonymiseringen och pseydonymiseringen av personuppgifter sker på ett informationssäkert sätt. Dessutom fastställs hur personuppgifter ska behandlas i olika driftmiljöer.
 
Med pseudonymisering avses behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter används. Pseudonymiserat material är fortfarande personuppgifter, eftersom möjligheten att identifiera en enskild person inte helt har avlägsnats.
 
Anonyma uppgifter är personuppgifter som har anonymiserats på ett sådant sätt att en person inte längre kan identifieras. 

Lagen om sekundär användning


Syftet med lagen om sekundär användning är att möjliggöra en effektiv och informationssäker behandling av personuppgifter som har registrerats i social- och hälsovårdsverksamhet och för styrnings-, tillsyns-, forsknings- och statistikändamål inom social- och hälsovården. Syftet är dessutom att trygga individens tillitsskydd samt rättigheter och friheter vid behandlingen av personuppgifter.


Ytterligare information: 


Joni Komulainen, regeringsråd, tfn 0295 163 453

Tillbaka till toppen