Hoppa till innehåll
Media

Informationshanteringen och e-tjänsterna i fråga om främjandet av välfärd och hälsa utvecklas - kommentarer om planen för den övergripande arkitekturen begärs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2021 15.06
Pressmeddelande 172/2021

Social- och hälsovårdsministeriet begär kommentarer om det utkast där den övergripande arkitekturen för främjandet av välfärd och hälsa beskrivs. Avsikten är att den övergripande arkitekturen ska offentliggöras hösten 2021.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för hanteringen av den övergripande arkitekturen i fråga om främjande av hälsa och välfärd. Målet för den övergripande arkitekturen i fråga om välfärd och hälsa är att stödja informationshanteringen samt samordningen av utvecklingen av e-tjänster och samordningen av tjänsternas interoperabilitet på nationell, regional och lokal nivå och på de olika sektorernas kontaktytor.  

Interoperabiliteten innebär att aktörerna, processerna och informationssystemen kan kommunicera med varandra och att den information som utbyts förstås lika. Ur människans perspektiv borde resultatet vara bättre möjligheter att främja sin egen och sina närståendes välfärd och hälsa med hjälp av e-tjänster av hög kvalitet som är lätta att hitta och använda.

Social- och hälsovårdsministeriet begär att få kommentarer om utkastet om den övergripande arkitekturen via tjänsten dinåsikt.fi före den 4 augusti 2021. Kommentarerna är offentliga och beaktas vid beredningen av planen för den övergripande arkitekturen. 

Kommentarer kan också lämnas in skriftligen till Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33 00023  STATSRÅDET

Ytterligare information

Minna Lohtander, specialsakkunnig [email protected]

Tillbaka till toppen