Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

I tilläggsbudgeten anvisas medel för coronavaccinationerna, arbetslöshetsskyddet och stödet till barn, unga och familjer

Social- och hälsovårdsministeriet
25.2.2021 14.14
Pressmeddelande 46/2021

Regeringen föreslår i den första tilläggsbudgeten för 2021 anslag till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde för bland annat anskaffning av coronavacciner, arbetslöshetsskydd och stöd till barn, unga och familjer.

Mer resurser till coronavaccinationerna

Regeringen föreslår ett tilläggsanslag på 70 miljoner euro för anskaffning av coronavacciner.  

Finland ska skaffa coronavaccinerna genom EU:s avtal om gemensam upphandling. I den exceptionella situationen till följd av coronaviruset måste beslut om anskaffning av vacciner fattas inom den tidtabell som EU-kommissionen fastställer och det är inte möjligt att avvika från den. Genom tilläggsanslaget säkerställer man att Finland har en möjlighet att delta i eventuella nya upphandlingar av vacciner genom EU:s avtal om gemensam upphandling. 

Giltighetstiden för undantagsbestämmelserna om arbetslöshetsskyddet förlängs

Regeringen föreslår att undantagsbestämmelserna om arbetslöshetsskyddet ska fortsätta gälla. De gällande undantagsbestämmelserna gäller fram till utgången av mars 2021. Enligt förslaget ska de fortsätta gälla till utgången av juni 2021. För detta föreslås ett anslag på 61 miljoner euro, varav 13 miljoner euro ska reserveras för höjningen av det skyddade arbetslöshetsförmånsbeloppet och 48 miljoner euro för företagares temporära rätt till arbetsmarknadsstöd. 

Enligt regeringens förslag ska höjningen av det skyddade beloppet för arbetslöshetsförmånen från 300 euro till 500 euro i månaden (från 279 euro till 465 euro under fyra kalenderveckor) fortsätta gälla till utgången av juni 2021.

Syftet med detta är att trygga försörjningen för löntagare som förlorar sitt jobb tillfälligt eller helt och hållet på grund av de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusepidemin.

Närmar information om undantagsbestämmelserna ges i social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande: 

Även företagares temporära rätt till till arbetsmarknadsstöd föreslås fortsätta gälla. Avsikten är att förlänga giltighetstiden för den temporära lagen om arbetsmarknadsstöd för företagare till utgången av juni 2021.  

Närmare information om företagares temporära rätt till arbetsmarknadsstöd ges i arbets- och näringsministeriets pressmeddelande:

Staten stöder barn, unga och familjer

För stödet till barn, unga och familjer föreslår regeringen ett tilläggsanslag på 17,5 miljoner euro.  Medlen ska anvisas till de socialtjänster som hjälper barn, unga och familjer att klara av vardagen i det exceptionella läge som coronaviruspandemin orsakat. Även mentalvårdstjänsterna för barn och unga föreslås få mera resurser.  

Syftet är att se till att det finns tillräckliga tjänster och att de kan ges i tid och ger resultat i det rådande undantagsläget samt att förebygga sociala problem. 

Ytterligare information 

Jiri Sironen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 410 (allmänna frågor)
Timo Lehtinen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 387 (allmänna frågor)
Kirsi Varhila, kanslichef, tfn 0295 163 338 (allmänna frågor)
Mikko Staff, ekonomidirektör, tfn 0295 163 214 (allmänna frågor)

Tillbaka till toppen