Hoppa till innehåll
Media

I fortsättningen får man ett intyg över coronavaccination via Kanta-tjänsten – en förordning som preciserar klientuppgiftslagen träder i kraft

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2021 12.44
Pressmeddelande 141/2021

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har utfärdat en förordning som gör det möjligt att få intyg över coronavaccination via Kanta-tjänsten. Genom förordningen föreskrivs att en person via Kanta-tjänsten kan få ett intyg över de vaccinationer som getts, resultaten av laboratorieundersökningar samt genomgången coronavirussjukdom. Förordningen träder i kraft den 25 maj 2021.

Coronavaccinationsintyget som fås ur Kanta-tjänsten tas i bruk stegvis. Den 26 maj införs ett nationellt coronavaccinationsintyg som innehåller uppgifter om de coronavaccinationer som personen har fått. I det nationella intyget finns uppgifterna på finska, svenska och engelska. I juli införs EU:s gemensamma covidintyg (EU Digital Covid Certificate) som ska innehålla ett coronavaccinationsintyg, ett intyg över ett negativt testresultat och ett intyg över genomgången coronavirussjukdom. Också EU:s digitala gröna covidintyg utfärdas på finska, svenska och engelska. 

Målet är att man i fortsättningen också ska kunna få ett intyg också över alla andra vaccinationer och resultat av laboratorieprov från Kanta-tjänsten.

Förordningen innehåller inga bestämmelser om användningen och ändamålet med coronavaccinationsintyget

Förordningen innehåller inga bestämmelser om användningen och ändamålet med coronavaccinationsintyget. Personen kan själv bestämma om användningen och ändamålet, och intygen fås från Kanta-tjänsten avgiftsfritt.

Det nationella intyget om coronavaccinering som införs i maj fås endast via Kanta-tjänsten varifrån det kan visas i elektronisk form eller skrivas ut på papper. Dessutom kan man befullmäktiga en annan person att använda Kanta-tjänsten.

För närvarande och även i fortsättningen kan en person få ett annat skriftligt intyg över coronavaccination hos hälso- och sjukvården. Detta intyg är dock inte detsamma som det nationella coronavaccineringsintyget som fås via Kanta-tjänsten. 

En pappersversion av EU:s gemensamma covidintyg, som införs i Kanta-tjänsten i juli, kan också fås direkt hos den offentliga hälso- och sjukvården.

De yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården sparar vaccinationsuppgifterna och andra undersökningsresultat i Kanta-tjänsten efter vaccinationen och testerna samt ansvarar för att uppgifterna i tjänsten är korrekta. En enskild person får intyg via Kanta-tjänsten efter det att uppgifterna först in i rätt form i tjänsten.

SHM:s förordning medför inte några nya skyldigheter för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården utöver de skyldigheter som redan nu föreskrivs i lagen.

I remissvaren understöddes förordningen

Förordningen var på offentlig remiss 19.3–9.4.2021. I nästan alla remissvar understöddes förordningen. I utlåtandena lyftes fram att också andra än de som använder elektroniska tjänster ska kunna få intyg. Dessutom påpekades att propositionen skulle försätta patienterna i en ojämlik ställning om det intyg som fås via Kanta-tjänsten är avgiftsfritt, men intyget som fås hos hälso- och sjukvården är avgiftsbelagt.

Resor bör undvikas

Även om man i fortsättningen kan få ett coronaintyg via Kanta-tjänsten, är det fortfarande bra att undvika resor, eftersom coronaläget är dåligt i många länder. Vidare ska man före resan noggrant kontrollera läget i destinationslandet och före returresan läget i Finland samt anvisningarna om covid-19.

Mer information

Outi Äyräs-Blumberg, regeringssekreterare, [email protected] (förordningen som preciserar klientuppgiftslagen)
Minna Saario, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (allmänna frågor)

Tillbaka till toppen