Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Välfärdsekonomi framme som tema under EU-generaldirektör Buchers besök i Helsingfors 7.3.

Social- och hälsovårdsministeriet
6.3.2019 13.23
Pressmeddelande 35

Finland förbereder sig på sin EU-ordförandeskapsperiod som inleds i juli. Som en del av förberedelserna besöker Anne Bucher, generaldirektör för EU:s generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet, Helsingfors torsdagen den 7 mars.

Generaldirektör Anne Bucher talar tillsammans med social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila vid ett seminarium där man presenterar social- och hälsovårdsministeriets planer för EU-ordförandeskapet. Vid seminariet talar även vice ordförande för riksdagens framtidsutskott Merja Mäkisalo-Ropponen och direktören för Löntagarnas forskningsinstitut Elina Pylkkänen.

Generaldirektör Bucher diskuterar även tillsammans med social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee och jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio hälsoteman under Finlands EU-ordförandeskapsperiod.

Välfärdsekonomi speglar förhållandet mellan välfärd och ekonomi

Social- och hälsovårdsministeriet bereder temat välfärdsekonomi som ett bärande tema för ordförandeskapsperioden. Inom välfärdsekonomin granskas det ömsesidiga förhållandet mellan välfärd och ekonomi.

Inom välfärdsekonomin diskuteras särskilt hur social-, hälso-, jämställdhets-, utbildnings- och sysselsättningspolitik påverkar den ekonomiska tillväxten och stabiliteten och hur den ekonomiska tillväxten skapar människors välfärd. Denna ömsesidighet påverkar även stabiliteten, säkerheten och freden i samhället.

Finland är ordförande i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019.

Ytterligare information

Noora Saarinen, specialsakkunnig, tfn +358 295 163 039 (välfärdsekonomi)
Elisa Palminen, koordinator tfn. +358 295 163 465 (möjliga intervjuförfrågningar till Anne Bucher)

Tillbaka till toppen