Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utvärderingarna av spetsprojekten för välfärd och hälsa klara

Social- och hälsovårdsministeriet
12.4.2019 11.21 | Publicerad på svenska 12.4.2019 kl. 13.45
Nyhet

I regeringsprogrammet ställdes det upp strategiska mål för välfärd och hälsa, och förverkligandet av dessa mål har åren 2016–2018 understötts av fem spetsprojekt under ledning av social- och hälsovårdsministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriet beställde externa utvärderingar av spetsprojekten och alla utvärderingar har nu blivit klara. 

Nyckelord kundorientering

Det har gjorts separata utvärderingar av spetsprojekten och dessutom har det gjorts en gemensam helhetsutvärdering av alla spetsprojekt.

Enligt helhetsutvärderingen lyckades man inom ramen för spetsprojekten skapa nya kundorienterade verksamhetsmodeller och regionala tjänstehelheter som i framtiden kan utnyttjas när social- och hälsovårdstjänsterna reformeras. De nya verksamhetsmodellerna och tjänstehelheterna är inte beroende av förvaltnings- eller servicestrukturer. 

Inom ramen för projekten lyckades man också ena det splittrade fältet och få olika aktörer att samarbeta på nya sätt över sektors- och förvaltningsgränserna. 

Värdefulla lärdomar med tanke på det fortsatta arbetet

I helhetsutvärderingen konstateras det att en regeringsperiod är en alltför kort tid för att man ska kunna nå de omfattande mål som spetsprojekten har uppställt – alla mål hann inte nås och ändringarna hann inte förankras på önskat sätt. 

I utvärderingen fästes också uppmärksamhet vid projektens knappa resurser och bristen på projektledningsmetoder. Enligt utvärderingen bör man i fortsättningen också fundera på om den operativa styrningen av omfattande utvecklingsprogram hör till ministeriets kärnuppgift.

Tuija Kumpulainen, överdirektör vid social- och hälsovårdsministeriet, anser att helhetsutvärderingen utgör ett nyttigt sammandrag av lärdomarna om projektarbetet.

”Om den kommande regeringen genomför sitt program med hjälp av en projektmodell, ger helhetsutvärderingen av spetsprojekten för välfärd och hälsa mycket goda anvisningar för hur omfattande projekt bör ledas, hur målen bör ställas upp och hur samarbetet mellan olika aktörer bör organiseras.”

Läs alla utvärderingar (bara på finska)

Ytterligare information
Tuija Kumpulainen, överdirektör, tfn 0295 163 280

 

Tillbaka till toppen