Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeiden arvioinnit valmistuneet

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.4.2019 11.21
Uutinen

Hallitusohjelmassa asetettiin hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä strategisia tavoitteita, joiden toimeenpanoa on tuettu vuosina 2016–2018 viidellä sosiaali- ja terveysministeriön johtamalla kärkihankkeella.

Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi kärkihankkeista ulkoiset arvioinnit, jotka kaikki ovat nyt valmistuneet.

Avainsana asiakaslähtöisyys

Kärkihankkeista on tehty erilliset arvioinnit, ja lisäksi kaikista kärkihankkeista on tehty yksi yhteinen kokonaisarviointi.

Kokonaisarvioinnin mukaan kärkihankkeissa onnistuttiin luomaan uusia asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja alueellisia palvelukokonaisuuksia, joita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa. Uudet toimintamallit ja palvelukokonaisuudet eivät ole riippuvaisia hallinto- tai palvelurakenteista. 

Hankkeissa pystyttiin myös yhdistämään pirstaleista kenttää ja saatiin eri toimijoita tekemään uudentyyppistä yhteistyötä yli toimiala- ja hallintorajojen. 

Kärkihankkeista arvokasta oppia jatkotyölle

Kokonaisarvionnissa todetaan, että hallituskausi on liian lyhyt aika kärkihankkeiden asettamien laajojen tavoitteiden saavuttamiseen – kaikkia tavoitteita ei ehditty saavuttaa eikä muutoksia juurruttaa toivotulla tavalla. 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös hankkeiden vähäiseen resursointiin ja projektijohtamisen menetelmien puuttumiseen. Arvioinnin mukaan jatkossa olisi myös pohdittava, onko laajojen kehittämisohjelmien operatiivinen hallinnointi ministeriön ydintehtävä.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Tuija Kumpulaisen mukaan kokonaisarviointi on hyödyllinen yhteenveto hanketyön opeista:

”Jos tuleva hallitus toteuttaa ohjelmaansa hankemallilla, hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeiden kokonaisarviointi antaa erittäin hyviä ohjeita laajojen hankkeiden johtamiseen, tavoitteiden asettami-seen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön rakentamiseen.”

Lue kaikki arviointiraportit:

Lisätietoja

Ylijohtaja Tuija Kumpulainen, p. 0295 163 280, [email protected]

Sivun alkuun