Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Främjande av hälsa och välbefinnande i centrum på WHO:s möte i Litauen

Social- och hälsovårdsministeriet
18.9.2015 16.46
Nyhet

Världshälsoorganisationens europeiska regionkommitté höll sitt 65 möte i Vilnius i Litauen den 14–17 september. I mötet deltog hälsovårdsministrar och tjänstemän på hög nivå samt organisationsrepresentanter från alla 53 medlemsländer. Tyngdpunkten på mötesagendan låg på främjande av hälsa och välbefinnande i Europa samt genomförande och övervakning av förebyggande insatser.

Vid mötet behandlades bland annat programmet Hälsa 2020, vars syfte är att främja samarbete mellan förvaltningsområden i fråga om främjande av hälsa och välbefinnande. Under mötet fick delegaterna också färsk information om den europeiska hälsorapporten för detta år. Vid mötet antogs en strategi för främjande av fysisk aktivitet i Europa som sträcker sig fram till 2025.

På agendan fanns också en vägkarta för genomförande av åtgärder som motverkar tobaksanvändning. Målet är att Europa i framtiden är rökfritt. Genomförandet av åtgärderna hör samman med Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll.

Vid mötet valde regionkommittén också prioriteringar för stärkande av olika länders hälsosystem under 2015–2020. Mötesdelegaterna behandlade dessutom ett åtgärdsprogram för förebyggande av spridning av tuberkulos, och den inverkan på folkhälsan som storskalig invandring och stora flyktingmängder har.

Ordförande för regionkommitténs möte var direktör Taru Koivisto från social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare information

Direktör Taru Koivisto, tfn 02951 63323, [email protected]

Tillbaka till toppen