Hoppa till innehåll
Media

Hänvisandet till medicinsk rehabilitering utvecklas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2022 16.06 | Publicerad på svenska 20.6.2022 kl. 10.45
Pressmeddelande 156/2022

I början av år 2021 inledde social- och hälsovårdsministeriet inom ramen för reformen av rehabiliteringen ett projekt för att utveckla hänvisandet till medicinsk rehabilitering. Resultatet av projektet är en guide, som nu är på remiss i tjänsten Utlåtande.fi.

Målet för guiden är att stärka kundernas delaktighet bland annat i bedömningen av rehabiliteringsbehovet, i fastställandet av målen och i planeringen av rehabiliteringen och att förtydliga förfarandena för hänvisande till rehabilitering. Avsikten är att guiden ska bidra till enhetligare grunder för medicinsk rehabilitering och användas som en arbetsguide av personal och som informationskälla av personer som behöver medicinsk rehabilitering. 

Grunderna för medicinsk rehabilitering innefattar flera olika delområden som ska beaktas såväl vid bedömningen, planeringen och uppföljningen av den kundorienterade medicinska rehabiliteringen som vid ordnandet och utvecklandet av tjänsterna. I guiden beskrivs också sådana vård- och rehabiliteringstjänster som i princip inte ingår i den medicinska rehabiliteringen men som behöver vara med i guiden för att förtydliga arbetsfördelningen eller för att de är av betydelse för hänvisandet eller tillgången till tjänsterna. 

I arbetet med projektet och guiden deltog expertgrupper på rehabiliteringsområden som gällde till exempel barn, arbetsför befolkning, äldre, hörsel och syn. 

Under årets gång har guiden presenterats vid webbinarier om reformen av rehabiliteringen och vid andra tillställningar om rehabilitering. Nu finns guiden i tjänsten Utlåtande.fi för utlåtande. Remisstiden går ut den 12 augusti 2022. 

Guiden ses över på nytt i höst med beaktande av responsen i utlåtandena, och publiceras i december 2022.  

Mer information

Anne Kanto-Ronkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 153, [email protected]
Seija Sukula, specialsakkunnig, tfn 0295 163 297, [email protected]

Tillbaka till toppen