Hoppa till innehåll
Media

Handlingsprogram: inkludering av välfärdsekonomi i beslutsfattandet och granskningen av hållbarheten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2023 12.08
Pressmeddelande 40/2023

Handlingsprogrammet för välfärdsekonomin för åren 2023-2025 är färdigt. Syftet med programmet är att sådan data som beskriver välfärden ska användas för beslutsfattandet i större utsträckning vid sidan av den data som beskriver ekonomins och miljöns hållbarhet. Målet är att välfärdsekonomin ska inkluderas i det nationella, regionala och lokala beslutsfattandet.

Enligt de 5 rekommendationerna i handlingsprogrammet kan målet uppnås genom att 

  1. Fortsätta beredningen av en välfärdsekonomisk styrmodell 
  2. Utreda hur uppföljning av välfärden som en del av ett hållbarhetstänkande kan integreras starkare i Statens, regionernas och kommunernas centrala beslutsprocesser 
  3. Utveckla konsekvensbedömningarna och stärka kompetensen
  4. Påverka inom EU, inklusive den europeiska planeringsterminen
  5. Stärka delaktigheten

”Välfärdsekonomin strävar efter att alla delar av hållbarheten ska beaktas - den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Det är viktigt att utveckla välfärdsekonomin för att på ett balanserat sätt få med den sociala hållbarhetsdimensionen i den övergripande hållbarhetsgranskningen. 

Välfärdsekonomi handlar framför allt om att införa ett nytt perspektiv i de existerande funktionerna.   Det finns redan bra exempelfall inom olika förvaltningsområden och i andra länder. Dessa exempel sammanställs i bilagan till handlingsprogrammet. Nästa steg är att mera systematiskt och i större utsträckning börja tillämpa det välfärdsekonomiska perspektivet vid beslutsfattande och beredning.   

Under de följande två åren ska man stärka kunskapsunderlaget för välfärdsekonomin och öka användningen av informationen om välfärdsekonomi i beslutsfattandet. Detta förutsätter en fördjupad gemensam förståelse för social hållbarhet och för vad detta betyder. För att stödja arbetet och få bättre resultat är det också viktigt att öka de olika aktörernas delaktighet”, säger kanslichef Veli-Mikko Niemi, ordförande för styrgruppen för välfärdsekonomi.  

Målet för handlingsprogrammet för välfärdsekonomi för åren 2023-2025 är särskilt att utarbeta en gemensam definition av social hållbarhet, att ta i bruk en metod för mätning av välfärdsekonomi och att utveckla konsekvensbedömningen. Åtgärderna i handlingsprogrammet gäller inte endast statsförvaltningen och beslutsprocesserna. Kommunerna, de regionala aktörerna, organisationerna och företagen har en viktig roll för att införa det välfärdsekonomiska tankesättet i sin egen verksamhet.  

För beredningen av handlingsprogrammet för välfärdsekonomin ansvarade en multiprofessionell styrgrupp som tillsattes av social- och hälsovårdsministeriet samt en sektion som löd under den. Styrgruppen ordnade den 8 mars ett webbinarium där handlingsprogrammet presenterades. En videoupptagning av webbinariet finns på social- och hälsovårdsministeriets YouTube-kanal. Handlingsprogrammet publiceras i mars och länkas till detta pressmeddelande efter det.  

Ytterligare information: 

Taru Koivisto, direktör

Heli Hätönen, utvecklingsråd 

Riikka Pellikka, specialsakkunnig

E-postadresserna har formen [email protected]

Tillbaka till toppen