Hoppa till innehåll
Media

Handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin uppdateras – till regeringen för behandling nästa vecka 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.5.2021 9.49 | Publicerad på svenska 21.5.2021 kl. 11.56
Pressmeddelande 139/2021

Social- och hälsovårdsministeriet bereder en uppdatering av handlingsplanen för bekämpningen av covid-19-epidemin. Målet är att handlingsplanen ska vara färdig nästa vecka. Då kan de regionala och lokala smittskyddsmyndigheternas styrning av rekommendationerna och restriktionerna enligt epidemins faser utgå från den nya uppdaterade handlingsplanen från ingången av juni. 

Regeringen har i sina principbeslut under coronaepidemin gett social- och hälsovårdsministeriet fullmakt att upprätta en handlingsplan och att uppdatera den. Avsikten är att lämna uppdateringen till regeringens skriftliga förfarande måndagen den 24 maj. Principbeslutet fattas i ett senare skede. 

Tills uppdateringen träder i kraft baserar sig rekommendationerna om begränsningarna på den gällande planen.

I den nya plan som uppdateras beaktas regeringens riktlinjer för en kontrollerad avveckling av rekommendationerna och restriktionerna.  

I den nya planen förtydligas och harmoniseras också rekommendationerna om de regionala åtgärderna. Vid beredningen beaktas dessutom hur behandlingen av de temporära paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar framskrider i riksdagen.   

Under beredningen av handlingsplanen har man hört de regionala coronasamordningsgrupperna, som representerar de regionala och lokala smittskyddsmyndigheterna. Man har också hört lägesbilds- och modelleringsgruppen för Covid-19-epidemin (epidemiologiska aspekter), regionförvaltningsverk, Valvira, Traficom och Institutet för hälsa och välfärd samt undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet och arbets- och näringsministeriet. 

Ytterligare information:

Satu Koskela, avdelningschef, [email protected]
Pasi Pohjola, direktör [email protected]

Tillbaka till toppen