Hoppa till innehåll
Media

Handboken om säker läkemedelsbehandling förbättrar läkemedelssäkerheten i enheterna som genomför läkemedelsbehandling 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2021 9.32
Pressmeddelande

Handboken om säker läkemedelsbehandling används i många social- och hälsovårdsenheter, och nu har en ny uppdaterad version publicerats. Den uppdaterade handboken är avsedd för alla de enheter som genomför läkemedelsbehandling, inte bara för social- och hälsovårdsenheterna.

Handboken om säker läkemedelsbehandling har styrt praxisen för läkemedelsbehandling ända sedan år 2006. Den nya handboken är den andra uppdaterade versionen. ”Vårt mål har varit att handboken ska vara en konkret hjälp för de olika enheter som utarbetar planer för läkemedelsbehandling och sörjer för läkemedelssäkerheten”, sammanfattar projektchef Päivi Ruokoniemi från Fimea.  

Läkemedelssäkerhet och praxis - mall för planeringen av läkemedelsbehandlingen

Syftet med handboken är att främja klient- och patientsäkerheten genom att stödja enheterna när de planerar och sörjer för läkemedelssäkerheten i sin verksamhet. I handboken om säker läkemedelsbehandling bifogas en mall för en plan för läkemedelsbehandlingen som kan användas som stöd vid planeringen.  

I handboken beaktar man nu också hur viktig den farmaceutiska kompetensen är för läkemedelssäkerheten, och även läkarnas roll lyfts fram mera i den nya versionen. I handboken betonar man att det är ledningen som ska se till att det finns förutsättningar för säker läkemedelsbehandling både på organisationsnivå och på individnivå, men samtidigt påminner man också om att varje yrkesutbildad person som hanterar läkemedel bär ansvar för sina handlingar. 

Handboken är till karaktären en rekommendation med syftet att stödja enheterna i deras arbete för att säkerställa säkerheten under läkemedelsbehandlingsprocessen. Tillsynsmyndigheterna tillämpar vissa delar av boken i sitt arbete med tillsyn och anvisningar. 

Läkemedelssäkerheten kan fortfarande förbättras

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea samordnade projektet med uppdateringen av handboken på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet. Projektet genomfördes i nära samarbete med Valvira och regionförvaltningsverken. Även intressegrupper deltog aktivt i projektet. 

Under 2021 ska Fimea samordna implementeringsprojektet där syftet är att förankra handboken i praxis och på det sättet förbättra läkemedelssäkerheten. Projektet genomförs i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, regionförvaltningsverken och Valvira. 

Handboken kan beställas på webben

Hanboken om säker läkemedelsbehandling kan beställas från statsrådets bokhandel


Ytterligare information:

Representant för projektgruppen: Emilia Laukkanen, projektkoordinator, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea [email protected], tfn 029 522 3540

Soila Karreinen, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 491

Tillbaka till toppen