Hoppa till innehåll
Media

Regeringen drog upp riktlinjerna för digitaliseringen inom social- och hälsovårds- och landskapsreformen

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.9.2016 14.51
Pressmeddelande 148

Regeringen har fastställt riktlinjer genom vilka man i de nya landskapen genomför digitaliseringen och den IKT-verksamhet som behövs för denna. Åtgärderna samlas till ett enhetligt reformprogram.

Regeringen understödde i sin strategisession den 12 september 2016 riktlinjer om hur digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och tjänsterna och den IKT-verksamhet som behövs i samband med denna genomförs inom social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Regeringens ministerarbetsgrupp för reformer slog den 22 september fast grundandet av servicecenter, vilket ingår i genomförandet.

Landskapet är i fortsättningen en av de viktigaste leverantörerna av digitala tjänster inom offentlig förvaltning. Alla som bor i Finland och även en majoritet av företagen kommer att bli framtida kunder hos landskapen. Därför är det viktigt att genomföra digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och tjänsterna som en enhetlig digital serviceplattform. Målet är att främja invånarnas, företagens och samfundens verksamhet samt att skapa förutsättningar för tillväxt för ny affärsverksamhet.

För att nå målen skapas ett ekosystem för service som består av flera skikt. I systemet förenas olika aktörers datasystem, verksamhetsprocesser och ett smidigt informationsutbyte. I framtiden har den offentliga produktionen av social- och hälsotjänster tillgång till 2-3 patient- och klientdatasystem som en del av ekosystemet för service. Systemen stöder och effektiviserar social- och hälsovårdens verksamhet så omfattande som möjligt.

Digitaliseringen genomförs med hjälp av ett reformprogram

Åtgärderna samlas till ett enhetligt reformprogram som även finansieras som en helhet. Reformprogrammet är en grund för genomförandet på riksnivå och i landskapen.  Målet med reformprogrammet är att i enlighet med målet genomföra en helhet bestående av flera aktörer och tjänster i flera skikt så kostnadseffektivt som möjligt.

Principer och riktlinjer för genomförandet av landskapens IKT-tjänster och digitaliseringen presenteras närmare i en promemoria och bildspel som bifogats.

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 26.9.2016.

Bilagor:

Ytterligare information

  • Tuomas Pöysti, projektchef, understatssekreterare, SHM och FM, tfn 029 5163012, [email protected]
  • Maritta Korhonen, informationsförvaltningsråd, SHM, tfn 029 5163344, [email protected]
  • Anna-Maija Karjalainen, IKT-direktör, FM, tfn 029 5530165, [email protected]
Tillbaka till toppen