Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår ändringar i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2016 13.30
Pressmeddelande 159

De föreslagna ändringarna föranleds av EU:s förordningar om personlig skyddsutrustning och om linbaneanläggningar. Social- och hälsovårdsministeriet ska även i fortsättningen vara den myndighet som godkänner bedömningsorganen.

Regeringen föreslår att lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet ändras. Ändringarna är av teknisk natur och påverkar inte förfarandet för godkännande av anmälda organ. Ändringarna föranleds av Europeiska unionens lagstiftning, där nya förordningar som gäller personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar ersätter harmoniseringsdirektiven från och med den 21 april 2018.

Social- och hälsovårdsministeriet ska enligt förslaget fortfarande vara den anmälande myndighet som svarar för att godkänna bedömningsorganen så att de får vara verksamma som så kallade anmälda organ. Social- och hälsovårdsministeriet har tidigare som anmält organ i fråga om personlig skyddsutrustning godkänt Arbetshälsoinstitutet och i fråga om linbaneanläggningar godkänt Inspecta Tarkastus Oy.

Lagen avses träda i kraft den 21 oktober 2016 eller så snart som möjligt efter det.
 

Ytterligare information

Hanna-Mari Pekuri, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 459, [email protected]

Tillbaka till toppen